diumenge, 22 de maig de 2016

Resum del II Congrés, que es va celebrar amb èxit

Entrega Distintiu Assat Empreses i Persones amb Compromis

Els dies 19 i 20 d'Abril a l'Auditori Barradas de l'Hospitalet, van celebrar el II Congrés sobre l'Ocupació de les Persones Aturades de Més de 45 Anys. El dia 19, es va estrenar  "45 + l'ODISSEA", l'obra de teatre que van preparar amb Plàudite Teatre.

El dia 20 van ser les ponències, 27 van ser els ponents, us oferim un resum de la trobada a continuació.

Núria Marín Martínez, alcaldessa de l'Hospitalet, i Maria Hilda López, presidenta d'ASSAT50, van obrir el congrés amb la benvinguda als assistents.

Seguidament es van donar els distintius a empreses i persones compromeses amb la nostra entitat.


La conferència inaugural va ser a càrrec de Valeriano Gómez, que té un dilatat currículum i que, entre altres càrrecs, va ser ministre de treball el 2010 i 2011. Va començar donant les dades d'atur de les persones de més de 45 anys més d'un milió i mig a l'Estat espanyol (prop del 40%), i va destacar el baix nivell de protecció del col·lectiu arran de la reforma laboral del 2012. Moltes d’aquestes persones tenen responsabilitats familiars i moltes dificultats per trobar feina. Davant d'aquesta situació a la qual no es veu solució ni a curt ni a mitjà termini, va dir que s'han de recuperar les prestacions anteriors a l’esmentada reforma, fins que aquestes persones trobin feina, a més de programes per a la inserció laboral.
La taula "Experiències pràctiques", a la qual van participar ADAG40 de la Garrotxa, l’Asociación de Mayores por el Empleo de Baleares (AMPEB), l’Asociación de Parados Mayores Activos (APMA) de Santa Coloma Gramenet, l’Assemblea d'Aturats de Terrassa i el Col·lectiu d'Aturats del Baix Penedès (el Vendrell). Cada entitat es va presentar i va quedar patent la greu situació de l'atur (pèrdua de drets, risc d'exclusió social, etc.), així com la poca eficàcia dels organismes públics davant del problema.

Segons Xavier Garcia, d'ADAG40, la manca de cotització farà que la pensió de jubilació es redueixi molt i per a Javier López, d'APMA, s'ha de lluitar contra l'economia submergida. Totes cinc entitats van exposar les propostes, projectes i activitats que desenvolupen a favor del col·lectiu i que, dintre de les seves possibilitats, ajuden a la reinserció laboral dels seus associats i pal·lien la manca de polítiques efectives d'ocupació. L'associacionisme uneix forces i suport, i és una eina clau de participació de les persones; afavoreix els contactes i col·laboracions amb altres col·lectius, associacions i entitats, i la representació davant les administracions i poders públics. Entre les seves activitats s’inclou aconseguir llocs de treball, promoure activitats formatives, impulsar el treball en xarxa, etc.Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges, va presentar l'informe d’aquesta institució "L'atur en els majors de 45 anys", que dies abans havia estat presentat al Parlament de Catalunya. Va dir que calen mesures específiques i actualitzades en l'àmbit de la salut, l'ocupació i també en el mercat de treball, que cal valorar la diversitat i el talent per combatre la discriminació per edat a l'ocupabilitat, així com posar en marxa instruments que afavoreixin un canvi de valors, de manera que es tingui en compte l'experiència. Com que cal treballar per viure, la feina s'ha de poder fer amb dignitat.

La següent taula i va ser la dels sindicats. Llorens Serrano, de CCOO, i Laura Pelay, d'UGT, van fer les exposicions. Llorens Serrano va parlar de les retallades patides pel col·lectiu arran de la reforma laboral del 2012, i va dir també que cal millorar la cobertura de les prestacions i fer un acompanyament a la recerca de feina, que inclogui el suport emocional i una formació orientada a les necessitats de les empreses, tenint en compte els nous llocs de treball que s'estan generant. Cal que es valori l'experiència, que a les empreses hi hagi persones joves i grans, cosa que ben segur donarà els millors resultats. Reduir les plantilles a força d'acomiadar les persones més grans no és una bona solució, quan, a més, aquestes són substituïdes per contractacions precàries. Laura Pelay va presentar la "Garantia + 55", va dir que la UGT considera molt preocupant la situació d'aquest col·lectiu (unes 78.000 persones a Catalunya i unes 470.000 a l'Estat), que a conseqüència de la crisi i la reforma laboral del 2012 es veuen expulsades del mercat de treball i condemnades a la vulnerabilitat econòmica i social. El problema és actual, però també de pobresa futura, ja que després de llargues carreres de cotització veuran com la seva pensió de jubilació es reduirà per la poca cotització els últims anys; davant d’això, la UGT proposa que les persones aturades de més de 55 anys que reuneixin uns requisits tenir 15 anys o més de cotització, haver exhaurit les prestacions... i no trobin feina tinguin dret al 100% del SMI vigent, que per al 2015 s'ha estipulat en 648,60 euros mensuals. La cotització hauria de ser la quantia de la darrera prestació contributiva per desocupació durant la percepció d'aquesta prestació, amb un escalat del 90 al 100% de la base reguladora a efectes del càlcul de les prestacions, cosa que farà que la futura pensió de jubilació sigui digna.
 
Carolina Gala Duran, professora titular acreditada a càtedra de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UAB, va presentar la ponència "Estat del Benestar, impacte sobres les persones aturades de més de 45 anys". Després de fer un repàs de la normativa actual pel que fa a prestacions d'atur i jubilació va fer les següents propostes:

 • Millorar l'autoocupació i la reinserció laboral del col·lectiu, i fomentar una nova cultura empresarial que eviti la discriminació per edat.
 • Protegir els aturats de més edat, davant les dificultats per trobar feina.
 • Bandejar la idea que a partir de certa edat és millor acomiadar les persones (combatre els estereotips). No es pot obligar les persones a jubilar-se de forma anticipada, ja que aporten experiència i capacitat a la feina.
 • Quant a l'actual subsidi d'atur per a persones de més de 55 anys, ha de tornar el de majors de 52, i amb els paràmetres anteriors a la reforma laboral del 2012, ja que moltes persones s’han quedat sense cap prestació, amb risc d'exclusió social.
 • Millorar les ajudes existents (RAI, RMI, Pla Prepara) de manera que cobreixin les persones sense responsabilitats familiars, per garantir la seva supervivència.

  la taula "Recursos cap a l'ocupació", van fer ponències les següents persones: Oriol Romances, president de Acció Solidaria Contra l’Atur (ASCA), Dessiré Garcia Roig, responsable del programa Feina amb Cor, de Càritas Diocesana de Barcelona, Joana Sanz, orientadora laboral i experta en el Colectivo + 45, a Barcelona Activa, Mar Canalías, tècnica d’ocupació laboral al programa de persones aturades de més de 45 anys a Creu Roja de l’Hospitalet, i Pere González Sastre, de l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament econòmic i Ocupació de l’Ajuntament de l’Hospitalet.

  Oriol Romances va presentar ASCA, una ONG que posa a disposició de les persones aturades que vulguin autoocuparse, préstecs sense interès, préstecs per a joves emprenedors, projectes reals i els premis Josep Maria Piñol. Dessire Garcia va presentar el programa “Feina Amb Cor”, amb el qual més de 1000 persones han trobat feina. Es tracta d’un programa professional, personalitzat i gratuït per acompanyar persones aturades de llarga durada, que han esgotat la prestació d'atur o estan a punt de fer-ho."Hem de prioritzar les necessitats de les persones per sobre de les financeres", va dir Dessire.

  Barcelona Activa, entitat integrada a la gerència d'Ocupació, Empresa i Turisme, és l'organització responsable d'impulsar el desenvolupament econòmic de la ciutat, Joana Sanz va parlar dels programes d’ocupació per al col·lectiu +45. S’hi fan activitats d'orientació laboral, formació, així com programes experiencials que combinen la formació i l'experiència laboral. Els programes actuals són coaching per persones de més de 45, coaching per a dones, programa d’idees madures, projecte SER, així com el pla de xoc per a aturats de llarga durada, que és un programa de formació i inserció social per a persones que fa més de dos anys que són a l’atur. Barcelona Activa té recursos i són moltes les activitats que duen a terme per ajudar en la recerca de feina. Mar Canalías, de Creu Roja de l'Hospitalet, va presentar el projecte de l’entitat, que posa especial èmfasi a contactar i sensibilitzar el teixit empresarial sobre la necessitat de facilitar la inserció laboral. Aquest programa es fa en diferents municipis catalans, com ara l'Hospitalet de Llobregat, i promou la formació i les oportunitats per trobar feina a persones de més de 45 anys. Les tasques més importants són apoderar i activar les persones, mitjançant la motivació i els recursos, per a les persones amb més vulnerabilitat i/o dificultats a l'hora d'accedir al món laboral. Pere González de Promoció econòmica de l-H va dir, que a  l'Hospitalet hi ha una borsa de treball i s’hi fan activitats d'orientació i formació cap a l'ocupació. L'Oficina Tècnica Laboral (OTL), que entre altres tasques ajuda a millorar el currículum, també té tallers d'ocupació, plans d'ocupació (alguns d'ells alguns específics per persones de més de 45 anys), a més del programa Qualifica't o els punts Omnia.  Seguidament va tenir lloc la taula "El valor de l'experiència", a la qual van participar Carlos Obeso, professor d’ESADE, Laura Rosillo, experta en maduresa i en programes de col·laboració intergeneracional, Rosaura Alastruey, experta en gestió de xarxes, i Rosa Andreu, actriu, directora i presentadora.

  Carlos Obeso va dir que el mercat laboral ha canviat i que és fonamental entendre'l per buscar feina. L'ocupació que hi ha és insuficient per absorbir les persones aturades; encara més si, en general, les empreses no valoren l'experiència. Laura Rosillo va remarcar que hi ha un nou mercat laboral que promou l'outsourcing (externalització o subcontractació). També va insistir que cal combatre la por al canvi, ja que actualment les persones de més de 45 anys estan plenes d'energia: "Una papallona no és més que un cuc amb experiència", "Si no t'agrada la feina que fas canvia-la", va dir. Les empreses han d'incorporar a les seves plantilles candidats sèniors, que a més d'aportar experiència, esta demostrat que són més lleials.

  Rosaura Alastruey va parlar de la necessitat de cuidar la gestió de xarxes perquè el 80% de les ofertes de feina no arriben al mercat laboral. La majoria de feines es mouen entre coneguts i per trobar feina s'ha de tenir una xarxa de contactes sigui al Linkedin, o fins i tot a través d'un grup de Whatsapp específic. Rosa Andreu va comentar les dificultats de les persones de més de 45 anys per trobar feina, ja que hi ha discriminació per edat. Les persones han d'estar sempre despertes, cal reciclar-se contínuament, s'han de trencar esquemes per explotar les virtuts, és necessari ser positius, imaginatius, estar en continu moviment i tenir capacitat per adaptar-se al canvi; sense aquestes actituds, amb l'experiència no n’hi ha prou. Imanol Crespo, director d‘El Llobregat i moderador de la taula, va destacar la qualitat dels ponents i de les seves ponències.

  La Federació d'Empreses d'Inserció (FEICAT), Fundació Formació i Treball (Roba Amiga), Clece, i Eulàlia Berna Aguilar, directora territorial Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), van parlar de "Bones pràctiques cap a la inserció laboral de l'atur de llarga durada". Esteve Ferrer, president de FEICAT, va dir que les empreses d'inserció són aquelles d'objecte social amb la finalitat primordial d’integrar sociolaboralment persones en situació d’exclusió social o greu risc de patir-ne.

  FEICAT té entre els seus objectius impulsar, fomentar i promoure el desenvolupament de les empreses d'inserció. La lluita contra l'atur és possible i les polítiques d'ocupació han de ser transversals; és a dir, s’ha de valorar quants llocs de treball s’han creat amb cada decisió. Marina Arnau, directora de formació de Fundació i Treball de la delegació de Tarragona, va presentar la cooperativa Roba Amiga. Dins del mateix consorci hi ha Formació Treball, que té com objectiu formar i inserir laboralment persones amb dificultats personals i sociolaborals per la incorporació al mercat laboral. El volum d'inserció és important, ja que més del 50% de les persones que participen en els cursos de formació troben feina.

  Rosa Llamas, delegada social de Clece, va presentar l'empresa i va destacar-ne l'activitat d'inserció laboral per col·lectius en risc d'exclusió social. Eliminen prejudicis i estereotips existents, amb la intervenció directa de col·lectius, difonen el coneixement de beneficis socials, competitius i econòmics, i experimenten amb activitats on l'assistent pugui empatitzar de forma vivencial el rol d'una persona vulnerable. Actualment la inserció laboral més important de Clece s’adreça al col·lectiu de dones víctimes de violència de gènere.

  Eulàlia Berna, directora territorial de Barcelona al SOC, va presentar el programa Grans Actius, que la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa per tal d'aconseguir la incorporació al mercat de treball de les persones més grans de 45 anys en situació d'atur. Promou actuacions integrals amb l'objectiu de facilitar la qualificació i l'augment de l'ocupabilitat i, en definitiva, la inserció de les persones al mercat de treball, integra diferents actuacions que s'inicien després que el servei d'orientació determini, conjuntament amb la mateixa persona, les accions necessàries. Entre les accions hi ha la subvenció a la contractació, accions d'orientació i definició d'itineraris, sessions grupals i el programa de treball i formació en renda mínima d'inserció (RMI). El programa estarà en marxa fins a novembre d'enguany.
  L'última taula va ser "El secret de l'autoestima", a càrrec d'Antoni Bolinches, psicòleg clínic i escriptor, que ens va recordar que mai és tard per reinventar-se, que necessari guanyar confiança per desenvolupar les capacitats i que el creixement personal fa enfortir l'amor propi. Segons Bolinches, cada adversitat suposa una oportunitat, hem de fer activitats on s'expressin les capacitats personals, ja que el secret de l'autoestima és que a la vida els bons moments són per gaudir-los i els dolents per aprendre’n (capacitat de resiliència).

  La cloenda la van fer Cristian Alcázar Esteban, tercer tinent d'alcaldia i regidor de l'Àrea de Benestar i Drets Socials, d'Esports i Joventut i del Districte II (barris de Collblanc) Ajuntament de l'Hospitalet, i Josep Ginesta, secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, que va posar sobre la taula que són necessàries polítiques integrals que generin feina en general i per a les persones més grans de 45 anys en particular.

  Per acabar, us informem que estem preparant les conclusions a la trobada i que les farem arribar a l’Ajuntament de l'Hospitalet, a la Generalitat de Catalunya, al govern estatal i a altres organismes que creguem convenients, perquè entre tots puguem millorar la situació de les persones a l’atur.

  Maria Hilda LOPEZ
  Presidenta Assat50

  dissabte, 21 de maig de 2016

  Benvinguda de la presidenta Congrès 2016
  La Junta d'Assat i jo, us donem la benvinguda al II Congrés sobre l'Ocupació de les Persones Aturades de més de 45 anys, el 18.12.14 van celebrar el primer a aquest mateix espai.

  Estem molt contents de la gran acollida, i agraïm a les persones que ens han ajudat a organitzar-lo, en especial a (Deme, Ferran, David, Antonio Yeste i el seu equip, a Raquel, tots de l'Ajuntament de l'H), a Ariadna i la seva gent que ens posa a disposició aquest Auditori al qual ens trobem molt bé, mercès a tots i totes el que esteu aquí, sense vosaltres el congrés no tindria sentit.